Terapia Ręki

Terapia ręki to usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Jest to terapia przeznaczona dla pacjentów (w szczególności dzieci), którym trudność sprawiają czynności manualne i manipulacyjne (np. pisanie, wycinanie, rysowanie, lepienie z plasteliny) oraz które mają problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową.
Są to zajęcia dla osób, które nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie, mają obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej lub mają problemy w zakresie samoobsługi. W gabinetach BENIMAKS zajęcia takie prowadzą: mgr Joanna Skorupińska (certyfikowany terapeuta ręki) oraz mgr Julita Dawidowicz (posiadająca certyfikaty z zakresu Terapii Ręki oraz Psychografologii).