Nasi pacjenci

Aktualnie kadra gabinetu BENIMAKS prowadzi terapię kilkudziesięciu pacjentów – dzieci i dorosłych. Są to między innymi osoby z wadami wymowy, jąkające się, dzieci dwujęzyczne, wielojęzyczne, ze swoistym i nieswoistym opóźnionym rozwojem mowy, dzieci autystyczne, małe dzieci z nadwrażliwością oralną, a co za tym idzie – z problemami z jedzeniem i piciem. Nasi pacjenci to także dorośli z afazją sensoryczną, motoryczną i mieszaną, dyzartrią i dysfonią. Prowadzimy również neurologopedyczną “terapię przyłóżkową” w domach pacjentów po udarach i urazach mózgu. Ponadto, kilku osobom świadczymy usługi z zakresu logopedii medialnej. Przekrój wiekowy osób, którym pomagamy w nabyciu umiejętności efektywnej komunikacji jest bardzo szeroki – nasza najmłodsza pacjentka ma 4 miesiące, a najstarsza – 91 lat:)