Logopedia medialna

Logopedia medialna (artystyczna) czerpie wiadomości praktyczne i teoretyczne z wielu dziedzin: kultury żywego słowa, ortofonii, logopedii – szczególnie terapii logopedycznej, emisji głosu, językoznawstwa, retoryki dziennikarskiej, medycyny, psychologii, technik autoprezentacji i pokonywania stresu, kształtowania wizerunku, interpretacji tekstów, licznych technik mówienia – w tym dykcji, impostacji, pracy z mikrofonem i przed kamerą oraz innych, pokrewnych.